www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


63.9%United States United States
30.3%Thailand Thailand
4.4%Australia Australia
0.2%Japan Japan
0.1%Singapore Singapore
0.1%China China
0.1%Hong Kong Hong Kong
0.1%Germany Germany
0%United Kingdom United Kingdom
0%Czech Republic Czech Republic

Today: 44
Yesterday: 52
This Week: 270
Last Week: 308
This Month: 96
Last Month: 1620
Total: 7294


ออฟฟิศให้เช่า จัดหาสำนักงานให้เช่า พื้นที่ออฟฟิศให้เช่า อาคารสำนักงาน

บริการจัดหา ออฟฟิศให้เช่า สำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารสำนักงานให้เช่า ทุกย่าน ทุกทำเล ทุกพื้นที่ ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจภายใต้งบประมาณที่วางไว้วางใจได้มากที่สุด ออฟฟิศให้เช่ามาพร้อมกับรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเที่ยงตรง เราพร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอที่ดีที่สุด

ออฟฟิศให้เช่า | บริการจัดหาฟรี! อาคารสำนักงาน พื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศให้เช่า

เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานให้เช่า ถนนสุขุมวิท - Exchange Tower Sukhumvit
 

 

ค่าเช่า 950-1,050 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 42 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร   35,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2549
ระบบปรับอากาศ Central Chilled Water

อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์  Exchange

อาคารเลครัชดา อาคารสำนักงานให้เช่า สุขุมวิท อโศก - Lake Ratchada Tower - Sukhumvit, Asoke
 

 

ค่าเช่า 450-590 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า อัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500-2,000 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 38 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  49,424 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2536
ระบบปรับอากาศ Cooling Tower

อาคารเลครัชดา Lake Ratchada Asoke อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 38 ชั้น

ชาร์เตอร์ สแควร์ อาคารสำนักงานให้เช่า สาทร - Chartered Square Sathorn
 

 

ค่าเช่า 500-570 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.65 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 33 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  31,242 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง  2539
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์  Chartered Square Sathorn อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 33 ชั้น

อาคารสาธรธานี 1 และ 2 อาคารสำนักงานให้เช่า สาทร - Sathorn Thani I & II
 

 

ค่าเช่า 550-600 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีช่องนนทรี
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 4.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 16.50 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 32 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  33,877 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2540
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารสาธรธานี 1 และ 2 Sathorn Thani I & II อาคารสำนักงานให้เช่า

ออล ซีซั่นส์ เพลส อาคารสำนักงานให้เช่า ถนนวิทยุ - All Seasons Place - Wireless Road.
 

 

ค่าเช่า 850-880 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,750 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 27, 27 และ 52
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  30,727-63,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2539, 2541 และ 2545
ระบบปรับอากาศ Central Chiller

ธนิยะ พลาซ่า อาคารสำนักงานให้เช่า สีลม - Thaniya Plaza - Silom
 

 

ค่าเช่า 590-640 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 29 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  15,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2533
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารธนิยะ พลาซ่า Thaniya Plaza Silom อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า

เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานให้เช่า สุขุมวิท ชิดลม - President Tower - Sukhumvit, Chit Lom
 

 

ค่าเช่า 790-880 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 4.90 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,000 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 36 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  15,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2542
ระบบปรับอากาศ Central Chiller

อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ President Tower Chidlom Ploenchit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 36 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณชิดลม

อาคารเวฟเพลส อาคารสำนักงานให้เช่า ถนนวิทยุ - Wave Place Building - Ploenchit
 

 

ค่าเช่า 770-780 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 21 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  20,151 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2539
ระบบปรับอากาศ Central Chiller

อาคารรเวฟเพลส  Wave Place Building Ploenchit, Wireless Road อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 21 ชั้น

ทีซีไอเอฟ (เนชั่น) ทาวเวอร์ บางนา อาคารสำนักงานให้เช่า บางนา - TCIF (Nation) Tower - Bangna
 

 

ค่าเช่า 390-450 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  Bus
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,100 บาท/คัน/เดือน
ความสูง  40 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  48,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2533
ระบบปรับอากาศ Cooling Tower

อาคารทีซีไอเอฟ (เนชั่น) ทาวเวอร์ บางนา   TCIF (Nation) Tower Bangna อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 40

เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส อาคารสำนักงานให้เช่า รัชดา - The 9th Towers - Ratchada
 

 

ค่าเช่า 590-620 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง  36 และ 34
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  33,898 และ 23,530 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2555
ระบบปรับอากาศ Central Chiller Cooling System

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส The 9th Towers Ratchada อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า

ออฟฟิศให้เช่า ราคาสุดคุ้ม

ค้นหาออฟฟิศให้เช่า ทำเลดี ย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ราคาสุดคุ้มค่า สามารถตรวจสอบข้อมูลกับเราได้ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ

ออฟฟิศให้เช่า บริการจัดหา โดย บริษัท สุขุมวิท เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท สุขุมวิท เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด เราเป็นศูนย์รวมออฟฟิศให้เช่า และพื้นที่สำนักงานให้เช่า มากมาย ทุกย่าน ทุกทำเล ที่คุณต้องการ ติดแนวรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามารถค้นหาได้ง่ายๆ โดยแบ่งแยกตามทำเลจากทั่วกรุงเทพมหานคร พร้อมข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งรูปภาพ ที่ตั้ง ราคา การเดินทาง แผนที่ ฯลฯ และเรายังยินดีให้คำปรึกษา และแนะนำ เพื่อให้ตรงตามที่คุณต้องการมากที่สุด พร้อมพาชมสถานที่จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจติดต่อ สอบถามข้อมูล ออฟฟิศให้เช่า สำนักงานให้เช่า

ท่านที่มีความสนใจเช่าออฟฟิศหรือต้องการสอบถามรายละเอียด อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่าติดรถไฟฟ้า BTS MRT ทุกย่านธุรกิจ พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน ทันสมัยใจกลางเมือง อีกทั้งสามารถเดินทางสะดวก รวดเร็ว และอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ย่านการค้ามากมาย อาทิเช่น สุขุมวิท อโศก สีลม สาทร รัชดา เพลินจิต ถนนวิทยุ และอื่นๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เพราะเรามุ่นเน้นบริการจัดหาออฟฟิศให้เช่าให้ตรงตามที่คุณต้องการให้มากที่สุด
โดย บริษัท สุขุมวิท เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
Office Space for Rent and Sale in Bangkok Thailand
by Sukhumvit Real Estate Management Company Limited.
Hotline: 081-343-1787
Office Tel: 02-003-5225